ตรวจเข้มสกัดเหล้าเบียร์บุหรี่ หนีภาษีทะลักเข้าไทย

สรรพสามิตมุกดาหาร สั่งตรวจคุมเข้มสกัดลอบนำเข้าสุรา-บุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ไทยหนีภาษีตามแนวชายแดนหลังรัฐบาลปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.  นายชวการ มาฆะวงศ์  สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร เปิดเผยหลังจากรัฐบาลมีมติปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมาทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับสรรพามิตจังหวัดลงพื้นที่ออกตรวจตราราคาสินค้าอย่างเข้มงวด

ไม่ให้มีการกักตุนสินค้าและไม่ให้ขายเกินราคาแก่ผู้บริโภค ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้ออกสืบสวนและออกตรวจตราตามแนวตะเข็บชายแดน ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้มีการลักลอบนำสินค้าที่หลบเลี่ยงภาษีเข้ามาในพื้นที่จ.มุกดาหาร เพราะในช่วงที่มีการขึ้นภาษีก็อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันอาจจะมีผู้ลักลอบนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าเข้ามายังฝั่งจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ต้นปีงบถึง 15 ก.ย. ได้จับกุมคดีผิด พ.ร.บ. สุราได้เกือบ 400 ราย ค่าปรับประมาณ 3 แสนกว่าบาท และคดีตาม พ.ร.บ. ยาสูบ จับกุมได้ทั้งหมด 218 ราย ค่าปรับประมาณ 1 ล้านกว่าบาท จึงขอความร่วมมือที่จะไม่ให้ร้านค้ามีการกักตุนสินค้าและไม่ให้ขายสินค้าเกินราคาที่ทางกรมสรรพสามิตกำหนด พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร, ด่านตม.มุกดาหาร ,  ตชด.234 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร และด่านตรวจสัตว์ป่า (ไซเตส ) ในการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสุรา,เบียร์,บุหรี่ต่างประเทศ และบุหรี่ปลอมด้วย รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกชายแดน อย่าได้ซื้อสุรา เบียร์ บุหรี่ สินค้าหนีภาษีและสินค้าปลอมเข้าในราชอาณาจักรไทย หากตรวจพบจับกุมได้ จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews