บ้านขุน Station ไม่มีวันอ้วน

“ไม่มีใครอยากอ้วนหรอก ทุกคนอยากหุ่นดี อยากสวย อยากหล่อกันทั้งนั้น…ไม่ได้อยากอ้วนนะ แต่ชอบกิน แล้วก็ขี้เกียจออกกำลังกายค่ะ…“อ้วนเกินไปก็ไม่ดี ผอมก็ไม่ดี”
เด็กนักเรียนหลายคนที่กำลังจัดกิจกรรมกลุ่ม ช่วยกันแจกแจงเหตุผลและที่มาที่ไปของโครงการ “บ้านขุน Station ไม่มีวันอ้วน !!”

“เด็กอ้วน” กลายมาเป็นประเด็นระดับนโยบายของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จัดกิจกรรมใหญ่แสดงผลงานการใช้สื่อรณรงค์ โดยการสอดแทรกและบูรณาการเข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของคุณครูและผู้ปกครอง ความรู้เรื่องอาหาร โภชนาการ การออกกำลังกาย ตลอดจน ทัศนคติ และค่านิยมการบริโภคอย่างเหมาะสมถูกสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมเสริมต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน
สำหรับเด็กๆ ของโรงเรียนนี้ “ความรู้” จึงไม่ใช่ เนื้อหาสาระที่น่าเบื่อ แต่มันคือ การเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกและความท้าทาย
“เกมบันไดงู” ที่เคยอยู่บนกระดาษ กลับกลายเป็นกระดานขนาดใหญ่ในสนามเด็กเล่น ที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปเดินไต่ได้จริงๆ แต่ละช่วงของบันไดบรรจุไว้ด้วยประโยคบอกเล่า ที่สร้างเสริมการ “รู้คิด” สะกิดใจในพฤติกรรมสุขภาวะ สนุกสนานกันทั้งคนเล่นและคนเชียร์
ตื่นเต้นและเร้าใจ ไม่แพ้กันกับเกมเศรษฐี บิงโก วงล้อมหัศจรรย์ หรือกล่องหรรษา ที่สารพัดจะออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงวัย
เห็นแล้ว ก็ต้องขอปรบมือให้ และอยากเห็นทุกโรงเรียนมี “พื้นที่สร้างสรรค์” และ “สื่อสร้างสรรค์” แบบนี้เพื่อสุขภาวะของเด็กไทย
/ขอบคุณ สสส