เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน

ถ้าคุณอยากสัมผัสความน่ารักของฝูงนกเป็ดน้ำ นกเป็ดแดง ที่หาชมได้น้อยนักในเมืองไทยต้องเดินทางมาเยี่ยมชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้ ด้วยทัศนียภาพรอบ ๆ โอบล้อมด้วยหนองน้ำขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ

ในบรรยากาศสงบเงียบที่นี่จึงเหมาะสำหรับการเป็นถิ่นอาศัยของนกเป็ดน้ำเหล่านี้ และเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวที่ชอบใกล้ชิดธรรมชาติ ทางเขตห้ามล่าฯ จึงได้สร้างศาลาริมน้ำไว้สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจพร้อมชมลีลาอันน่ารักของฝูงนกเป็ดน้ำ หรือจะเดินเล่นบนสะพานไม้และทางเดินศึกษาธรรมชาติที่จัดเตรียมไว้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว โดยฤดูกาลที่มีนกเข้ามาอาศัยจำนวนมาก คือ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม และผู้สนใจพักค้างคืนต้องทำหนังสือขออนุญาตถึงหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำซานล่วงหน้าเท่านั้น

เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

อำเภอเมืองตรัง ให้เลือกเส้นทางไปอำเภอนาโยง โดยออกจากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม (สายตรัง-พัทลุง) แล้วต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 4264 (สายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา) ถึงกิโลเมตรที่ 17 เป็นทางแยกเลี้ยวไปทางขวาไปตามถนน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร///ททท.