เตือนศูนย์พักพิงแยกขยะหวั่นสะสมแหล่งโรค

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นขยะในศูนย์พักพิงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แนะเร่งกำจัดโดยแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างเร่งด่วนก่อนบูด ส่งกลิ่นเหม็น พร้อมแนะใช้ em ฉีดพ่นแหล่งขยะกำจัดกลิ่น

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยถึง การจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พักพิง ว่า ขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งกำจัดอย่างเร่งด่วนในช่วงวิกฤติน้ำท่วม โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงที่มีผู้คนอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในแต่ละวันจะมีการปรุงประกอบอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปริมาณที่มาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเปียกและขยะแห้งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย หากไม่มีการจัดการที่ดี จะทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคที่เกิดจากหนูและแมลงวันได้ โดยปัญหาขยะที่พบส่วนใหญ่ คือ กล่องโฟม ถุงพลาสติกใส่อาหาร และขวดพลาสติก เฉลี่ยประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งไม่สามารถนำขยะที่รวบรวมไว้ไปกำจัดได้ เนื่องจากการขนถ่ายขยะไปกำจัดไม่สะดวก และสถานที่กำจัดของท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้

การจัดการขยะในศูนย์พักพิงจึงต้องทำการคัดแยกทิ้งขยะ ซึ่งหากเป็นขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการกินในแต่ละวันที่เป็นขยะเปียก กล่องโฟม ถุงพลาสติก ที่ใช้ใส่อาหารแล้วให้ทิ้งลงในถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันหนูและแมลงวัน จากนั้นรวบรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดโดยเร็วก่อนบูดเน่า โดยจุดทิ้งขยะเปียกรวมต้องไม่แช่อยู่ในน้ำและสะดวกในการเก็บขนไปกำจัดได้ทุกวัน แต่ในกรณีของบางพื้นที่ที่จำเป็นต้องกำจัดขยะในพื้นที่เอง ให้ขุดหลุมลึก 1.5-2.5 เมตร ก้นหลุมสอบเข้า ความกว้างของปากหลุมขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ และเมื่อนำขยะเปียกมาใส่ที่หลุมทุกวันและกลบด้วยดินหนา อย่างน้อย 6 เซนติเมตร ทุกวัน

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายและลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน ควรใช้ em (effective microorganisms) หรือน้ำหมักชีวภาพในการฉีดพ่นบนกองขยะ หรือใช้ปูนขาวโรยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน หากใช้ em ให้ใช้ 2 กิโลกรัม หรือชนิดน้ำ 2 ลิตร ใส่รถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000-8,000 ลิตร พ่นใส่กองขยะ สามารถดับกลิ่นเหม็นได้หลังจากฉีดประมาณ 15 นาที ซึ่งปริมาณ em ที่สามารถดับกลิ่นกองขยะได้ ให้ใช้ 1 กรัมต่อขยะ 1,000 กิโลกรัม อธิบดีกรมอนามัยกล่าว