`เบเน็ตตี` “ความฝันไม่มีวันแก่”

“ผู้สูงอายุ” ยังเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ พร้อมทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร และ Song Sound Production ร่วมกันทำกิจกรรม ส่งเสริมทัศนคติด้านบวกสำหรับการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และเลือกนำ “ดนตรี” มาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แนวคิดดังกล่าว

ก่อเกิดมาเป็นการ ออดิชั่นหาผู้สูงอายุที่ มีใจรักและพื้นฐาน การเล่นดนตรีมารวมตัวกัน ภายใต้ชื่อวง “เบเน็ตตี้” (Bennetty) นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ว่า ที่ผ่านมา สสส. ดำเนินงานประเด็นผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ เช่น “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ที่มีการดำเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 1,100 แห่ง ให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ทำกิจกรรม เกิดการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มองว่าดนตรีจะเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงคนได้กับทุกเพศและทุกวัย เราจึงนำดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างวัยเกิดเป็นวงดนตรี “เบเน็ตตี้” (Bennetty) โดยมี บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประสานงานทุกขั้นตอน โดยภายหลังจากปล่อยเพลงแรกชื่อ “จุดเดิม” กระแสการพูดถึงในสื่อต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง และมียอดผู้เข้าชมมิวสิกวิดีโอกว่า 600,000 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย นายคมสัน วัฒนวานิชกร ครีเอทีฟ เอเจนซี่ บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร กล่าวว่า ก่อนจะสร้างวงดนตรีผู้สูงอายุขึ้นจึงมีการหารือร่วมกับ สสส. จึงสรุปร่วมกันว่าจะทำแนวเพลงร่วมสมัย อยากเปลี่ยนภาพจำเดิม ๆ ของวงดนตรีผู้สูงวัย ให้ลองทำ สิ่งที่เป็นแนวทางของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมว่าไม่ว่าจะวัยไหนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth