health news

บ้านขุน Station ไม่มีวันอ้วน

“ไม่มีใครอยากอ้วนหรอก ทุกคนอยากหุ่นดี อยากสวย อยากหล่อกันทั้งนั้น…ไม่ได้อยากอ้วนนะ แต่ชอบกิน แล้วก็ขี้เกียจออกกำลังกายค่ะ…“อ้วนเกินไปก็ไม่ดี ผอมก็ไม่ดี”
เด็กนักเรียนหลายคนที่กำลังจัดกิจกรรมกลุ่ม ช่วยกันแจกแจงเหตุผลและที่มาที่ไปของโครงการ “บ้านขุน Station ไม่มีวันอ้วน !!”
(more…)

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ-วัยทำงาน-ผู้สูงอายุ

ชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายในโครงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ เพื่อวัยทำงานและผู้สูงอายุ พร้อมแนะนำวิธีป้องกัน และรักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ (more…)