travel news

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา รวมทั้งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของดอยสุเทพผ่านศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพ ในรูปแบบของ Multimedia Museum ทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ กล่าวได้ว่าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประตูสาคัญต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และการตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าชมฯจะได้เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายแง่มุมที่สะท้อนความเป็นดอยสุเทพได้เป็นอย่างดีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์ฯ เริ่มตั้งแต่เรื่องราวในอดีตของดอยสุเทพ ผ่านวิถีชีวิตของชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์และความอุดมสมบูรณ์ของป่าบนดอยสุเทพ รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันที่เชื่อมโยงไปถึงภาพแห่งอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกรวบรวมและนามาจัดแสดงไว้ ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ นิทรรศการ Suthep Now, Then’N Hope คือนิทรรศการที่จะทำให้ผู้เข้าชมฯหลงเสน่ห์ดอยสุเทพในมุมมองที่คาดไม่ถึง ลองทำความรู้จักกับดอยสุเทพให้มากขึ้นไปพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องราวสุดพิเศษ สุเทพเอนซิส ….ที่นี่ที่เดียว นิทรรศการ Suthep Now, Then’N Hope เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
(more…)

ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่ถือว่าเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง คนจีนเรียกว่า “ตั่วเล่าเอี้ย” เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐาน เฮี้ยงเทียนเซียงตี่, รูปเจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อกวนอู และ เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งคนไทยและจีนเป็นอย่างมาก ศาลเจ้าพ่อเสือ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง (more…)